BẠC NHỚ RỒNG BẠCH KIM 88 NGÀY 17/06/2017

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐB VỀ 80 NGÀY 16/06

+ ĐB 80 về 19 lần gần đây. Cặp 252 K3N chưa miss lần nào: 13 lần N1; 4 lần N2; 2 lần N3.

THỐNG KÊ BẠC NHỚ LÔ VỀ TỪ 2 NHÁY NGÀY 16/06

+ LÔ 020 về từ 2 nháy 20 lần gần đây: Cặp 141 K3N chưa miss lần nào. 15 lần N1; 3 lần N2; 2 lần N3.

+ LÔ 080 về từ 2 nháy 30 lần gần đây: Cặp 252 K3N chưa miss lần nào. 16 lần N1; 11 lần N2; 3 lần N3. (16 Lần gần đây 252 về ngày 1-2)

+ LÔ 4499 về từ 3 nháy 19 lần gần đây: Cặp 292 K3N chưa miss lần nào. 12 lần N1; 7 lần N2; 0 lần N3.

THỐNG KÊ BẠC NHỚ VỀ THEO GIẢI NGÀY 16/06

+ Từ 2009 đến nay 21 lần giải 2.1 về 88. Cặp 787 K3N chưa miss lần nào: 9 lần N1; 8 lần N2; 4 lần N3.

+Từ 2013 đến nay 21 lần giải 2.2 về 54. Cặp 020 K3N chưa miss lần nào: 11 lần N1; 9 lần N2; 1 lần N3. (17 Lần gần đây 020 về ngày 1-2)

+ Từ 2011 đến nay 21 lần giải 3.2 về 37. Cặp 787 K3N chưa miss lần nào: 10 lần N1; 7 lần N2; 4 lần N3.

+ Từ 2012 đến nay 22 lần giải 3.5 về 93. Cặp 787 K3N chưa miss lần nào: 12 lần N1; 8 lần N2; 2 lần N3.

+ Từ 2010 đến nay 26 lần giải 4.1 về 43. Cặp 242 K3N chưa miss lần nào: 12 lần N1; 6 lần N2; 8 lần N3.

+ Từ 2009 đến nay 33 lần giải 4.4 về 02. Cặp 090 K3N chưa miss lần nào: 15 lần N1; 11 lần N2; 7 lần N3.

+ Từ 2010 đến nay 25 lần giải 5.4 về 25. Cặp 454 K3N chưa miss lần nào: 15 lần N1; 7 lần N2; 3 lần N3.

+ Từ 2014 đến nay 21 lần giải 6.3 về 44. Cặp 040 K3N chưa miss lần nào: 16 lần N1; 4 lần N2; 2 lần N3.

+ Từ 2012 đến nay 22 lần giải 7.1 về 35. Cặp 080 K3N chưa miss lần nào: 12 lần N1; 8 lần N2; 2 lần N3.

+ Từ 2010 đến nay 26 lần giải 7.4 về 57. Cặp 474 K3N chưa miss lần nào: 14 lần N1; 10 lần N2; 2 lần N3.

P/S:
 Cặp: 020-040-080-141-252-292-454-474

ACE THAM KHẢO CHÚC MAY MẮN. 

Xem thêm : soi cau 88 , soi cầu mb rong bach kim