THỐNG KÊ BẠC NHỚ NGÀY 18/06/2017

Tham khảo : soi cau 88 , soi cau mb 888

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐB VỀ 44 NGÀY 17/06

+ ĐB 44 về 19 lần gần đây. Cặp 151 K3N chưa miss lần nào: 10 lần N1; 6 lần N2; 3 lần N3.

THỐNG KÊ BẠC NHỚ LÔ VỀ TỪ 2 NHÁY NGÀY 17/06

+ LÔ 252 về từ 2 nháy 20 lần gần đây: Cặp 363 K3N chưa miss lần nào. 12 lần N1; 5 lần N2; 3 lần N3.

+ LÔ 363 về từ 2 nháy 22 lần gần đây: Cặp 383 K3N chưa miss lần nào. 9 lần N1; 9 lần N2; 4 lần N3. (10 Lần gần đây 383 về ngày 1-2)

+ LÔ 898 về từ 2 nháy 23 lần gần đây: Cặp 030 K3N chưa miss lần nào. 11 lần N1; 6 lần N2; 6 lần N3.

THỐNG KÊ BẠC NHỚ VỀ THEO GIẢI NGÀY 17/06

+ Từ 2011 đến nay 22 lần giải 2.1 về 00. Cặp 010 K3N chưa miss lần nào: 15 lần N1; 5 lần N2; 2 lần N3.

+Từ 2012 đến nay 20 lần giải 2.1 về 00. Cặp 787 K3N chưa miss lần nào: 11 lần N1; 6 lần N2; 3 lần N3. (11 Lần gần đây 787 về ngày 1-2)

+ Từ 2011 đến nay 23 lần giải 2.2 về 89. Cặp 292 K3N chưa miss lần nào: 15 lần N1; 4 lần N2; 4 lần N3.

+ Từ 2010 đến nay 20 lần giải 3.1 về 88. Cặp 262 K3N chưa miss lần nào: 13 lần N1; 4 lần N2; 3 lần N3.

+ Từ 2008 đến nay 36 lần giải 3.3 về 45. Cặp 242 K3N chưa miss lần nào: 17 lần N1; 15 lần N2; 4 lần N3.

+Từ 2010 đến nay 23 lần giải 4.1 về 00. Cặp 0055 K3N chưa miss lần nào: 14 lần N1; 8 lần N2; 1 lần N3. (21 Lần gần đây 0055 về ngày 1-2)

+ Từ 2006 đến nay 45 lần giải 6.2 về 52. Cặp 262 K3N chưa miss lần nào: 24 lần N1; 15 lần N2; 6 lần N3.

+ Từ 2009 đến nay 35 lần giải 7.2 về 64. Cặp 070 K3N chưa miss lần nào: 20 lần N1; 11 lần N2; 4 lần N3.

+Từ 2011 đến nay 22 lần giải 7.3 về 24. Cặp 575 K3N chưa miss lần nào: 12 lần N1; 8 lần N2; 2 lần N3.

P/S: Cặp: 0055-010-070-151-262-363-383-575-787

ACE THAM KHẢO CHÚC MAY MẮN.