Mở Bát Miền Bắc ngày 18 -06-2017

Loto bạch thủ: 32, Lót: 06-81
Tham khảo đặc biệt: 52-85 , Đầu: 8, Đuôi: 3
Cầu âm dương, ngũ hành: 94-87-34

Soi cầu dàn lô Miền Bắc ngày 18 / 6 / 2017

Dàn lô 3 số : 25 – 53 – 78

Dàn lô 4 số : 04 – 17 – 49 – 78

Dàn lô 5 số : 13 – 07 – 46 – 54 – 87

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 18 / 06 / 2017

01 – 05 – 07 – 15 – 17 – 19 – 23 – 24 – 25 – 29 – 

30 – 32 – 35 – 42 – 45 – 46 – 50 – 54 – 56 – 58 –

60 – 64 – 65 – 73 – 75 – 78 – 80 – 82 – 84 – 86 –

90 – 93 – 95 – 97

Dự đoán trên chỉ mang tính chất tham khảo.