THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 04/08/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

08 21 ngày
05 14 ngày
51 14 ngày
76 11 ngày
27    10 ngày
37    10 ngày
50 10 ngày
62 10 ngày
86 10 ngày
71 9 ngày
49 8 ngày
63 8 ngày
02 7 ngày
18 7 ngày
29    7 ngày
53    7 ngày
11 6 ngày
12 6 ngày
24 6 ngày
39 6 ngày
55 6 ngày
61 6 ngày
06 5 ngày
32 5 ngày
45    5 ngày
46    5 ngày
79 5 ngày
93 5 ngày
99 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

70 17 lần
60    14 lần
95 14 lần
19 13 lần
80 13 lần
94 13 lần
31 12 lần
43    12 lần
54 12 lần
58 12 lần
68 12 lần
22 11 lần
47 11 lần
56 11 lần
59    11 lần
74    11 lần
75 11 lần
82 11 lần
91 11 lần
93 11 lần
07 10 lần
11 10 lần
14    10 lần
16 10 lần
20 10 lần
28 10 lần
30 10 lần
35 10 lần
61    10 lần
66 10 lần
81    10 lần
92 10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 08 đã 21 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 26/04/2010 đến 22/05/2010)

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 332 ngày
53 286 ngày
06 285 ngày
26 273 ngày
42 269 ngày
73 262 ngày
68 254 ngày
83 235 ngày
79    230 ngày
18 222 ngày
57 217 ngày
25 216 ngày
51 210 ngày
56 204 ngày
90    200 ngày
34 198 ngày
89    187 ngày
04 159 ngày
54 153 ngày
17 152 ngày
01 146 ngày
38 145 ngày
40 142 ngày
41    141 ngày
00 140 ngày
91 139 ngày
60 136 ngày
98 135 ngày
75 134 ngày
50    133 ngày
32 132 ngày
58 129 ngày
28 126 ngày
14    125 ngày