THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 06/08/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

05 16 ngày
37 12 ngày
50 12 ngày
62    12 ngày
86 12 ngày
71 11 ngày
49 10 ngày
63 10 ngày
29 9 ngày
11    8 ngày
55 8 ngày
06    7 ngày
32 7 ngày
45 7 ngày
46 7 ngày
79 7 ngày
99 7 ngày
20    6 ngày
28 6 ngày
40 6 ngày
88 6 ngày
15 5 ngày
70 5 ngày
95 5 ngày
97    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

70    16 lần
31 14 lần
60 14 lần
07 12 lần
43 12 lần
56 12 lần
61 12 lần
68    12 lần
75 12 lần
80 12 lần
93 12 lần
94 12 lần
95 12 lần
03    11 lần
19 11 lần
22 11 lần
35    11 lần
42 11 lần
47 11 lần
54 11 lần
58 11 lần
81 11 lần
11 10 lần
12    10 lần
14 10 lần
16 10 lần
34 10 lần
74 10 lần
82 10 lần
92    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 05 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 28/12/2013 đến 22/01/2014) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

02    334 ngày
53 288 ngày
06 287 ngày
26 275 ngày
42 271 ngày
73 264 ngày
68 256 ngày
79 232 ngày
18    224 ngày
57 219 ngày
25 218 ngày
51 212 ngày
56 206 ngày
90    202 ngày
34 200 ngày
89    189 ngày
04 161 ngày
54 155 ngày
17 154 ngày
01 148 ngày
38 147 ngày
40 144 ngày
41 143 ngày
00    142 ngày
91 141 ngày
60 138 ngày
98 137 ngày
75 136 ngày
50 135 ngày
32    134 ngày
58 131 ngày
28 128 ngày
14    127 ngày
35 126 ngày