THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 07/08/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

37 13 ngày
50     13 ngày
62 13 ngày
71 12 ngày
29 10 ngày
11 9 ngày
55 9 ngày
06 8 ngày
32    8 ngày
45 8 ngày
79 8 ngày
20 7 ngày
28 7 ngày
40 7 ngày
15    6 ngày
70    6 ngày
97 6 ngày
01 5 ngày
30 5 ngày
33 5 ngày
36 5 ngày
59 5 ngày
72 5 ngày
85 5 ngày
91    5 ngày
98    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

60    15 lần
70 15 lần
31 14 lần
07 12 lần
43 12 lần
47 12 lần
54    12 lần
56 12 lần
58 12 lần
61 12 lần
75 12 lần
80 12 lần
95    12 lần
03 11 lần
19 11 lần
35 11 lần
42 11 lần
68 11 lần
81 11 lần
93    11 lần
12    10 lần
14 10 lần
16 10 lần
22 10 lần
26 10 lần
34 10 lần
39 10 lần
66 10 lần
74 10 lần
82    10 lần
83 10 lần
86 10 lần
92    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 37 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 22 ngày (từ 07/02/2012 đến 28/02/2012)

Cặp số 50 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 05/12/2014 đến 29/12/2014)

Cặp số 62 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 02/10/2011 đến 27/10/2011)

Cặp số 71 đã 12 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 22/08/2008 đến 18/09/2008)

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 335 ngày
53 289 ngày
06 288 ngày
26 276 ngày
42    272 ngày
73    265 ngày
68 257 ngày
79 233 ngày
18 225 ngày
57 220 ngày
25 219 ngày
51    213 ngày
56 207 ngày
90 203 ngày
34 201 ngày
89 190 ngày
04 162 ngày
54 156 ngày
17     155 ngày
01 149 ngày
38 148 ngày
40 145 ngày
41    144 ngày
00 143 ngày
91 142 ngày
60 139 ngày
98 138 ngày
75 137 ngày
50 136 ngày
32    135 ngày
58 132 ngày
28 129 ngày
14 128 ngày
35    127 ngày