THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 08/08/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

62 14 ngày
71 13 ngày
29 11 ngày
11    10 ngày
55 10 ngày
06 9 ngày
32 9 ngày
79 9 ngày
20 8 ngày
28    8 ngày
40    8 ngày
15 7 ngày
97 7 ngày
01 6 ngày
30 6 ngày
36 6 ngày
72 6 ngày
85 6 ngày
91 6 ngày
98    6 ngày
04 5 ngày
14    5 ngày
22 5 ngày
74 5 ngày
80 5 ngày
87    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

60 16 lần
70 15 lần
31 14 lần
35    14 lần
07 13 lần
43 12 lần
47 12 lần
61 12 lần
95 12 lần
03    11 lần
19 11 lần
42    11 lần
54 11 lần
56 11 lần
58 11 lần
66 11 lần
68 11 lần
75 11 lần
80 11 lần
14    10 lần
16    10 lần
22 10 lần
26 10 lần
34 10 lần
39 10 lần
59 10 lần
67 10 lần
74 10 lần
81 10 lần
83    10 lần
93 10 lần
96    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 62 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 02/10/2011 đến 27/10/2011)

Cặp số 71 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 22/08/2008 đến 18/09/2008)

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 336 ngày
53 290 ngày
06 289 ngày
26    277 ngày
42 273 ngày
73 266 ngày
68 258 ngày
79 234 ngày
18 226 ngày
57    221 ngày
25    220 ngày
51 214 ngày
56 208 ngày
90 204 ngày
34 202 ngày
89 191 ngày
04 163 ngày
54 157 ngày
17 156 ngày
01    150 ngày
38 149 ngày
40 146 ngày
41 145 ngày
00    144 ngày
91 143 ngày
60 140 ngày
98 139 ngày
75 138 ngày
50 137 ngày
32    136 ngày
58 133 ngày
28 130 ngày
14 129 ngày
35 128 ngày
19    125 ngày