THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 11/08/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

62 17 ngày
71 16 ngày
29 14 ngày
55    13 ngày
06 12 ngày
79 12 ngày
28 11 ngày
97 10 ngày
01 9 ngày
85    9 ngày
91    9 ngày
14 8 ngày
80 8 ngày
09 7 ngày
21 7 ngày
38 7 ngày
41 7 ngày
94 7 ngày
12 6 ngày
18    6 ngày
31 6 ngày
34 6 ngày
03    5 ngày
25 5 ngày
42 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

07 14 lần
60 14 lần
70 14 lần
19 13 lần
31    13 lần
95    13 lần
35 12 lần
47 12 lần
54 12 lần
68 12 lần
74 12 lần
75    12 lần
11 11 lần
56 11 lần
82 11 lần
14 10 lần
16 10 lần
22 10 lần
26 10 lần
39    10 lần
42    10 lần
43 10 lần
57 10 lần
58 10 lần
59 10 lần
61 10 lần
66 10 lần
67 10 lần
77 10 lần
80    10 lần
87    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 62 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 02/10/2011 đến 27/10/2011)

Cặp số 71 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 22/08/2008 đến 18/09/2008)

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 339 ngày
53 293 ngày
06 292 ngày
26 280 ngày
42    276 ngày
73 269 ngày
68 261 ngày
79    237 ngày
18 229 ngày
25 223 ngày
51 217 ngày
56 211 ngày
90 207 ngày
34 205 ngày
89    194 ngày
04 166 ngày
54    160 ngày
17 159 ngày
01 153 ngày
38 152 ngày
40 149 ngày
41 148 ngày
00    147 ngày
91 146 ngày
60 143 ngày
98 142 ngày
75 141 ngày
50 140 ngày
32 139 ngày
58    136 ngày
28 133 ngày
14 132 ngày
35 131 ngày
19    128 ngày