THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 05/01/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

10 28 ngày
29 15 ngày
07 12 ngày
81 10 ngày
58    9 ngày
38 8 ngày
43 8 ngày
45    8 ngày
57 8 ngày
89 8 ngày
22 7 ngày
25 7 ngày
34 7 ngày
44 7 ngày
56    7 ngày
64 7 ngày
78 7 ngày
86 7 ngày
99    7 ngày
31 6 ngày
40 6 ngày
02 5 ngày
05 5 ngày
16    5 ngày
20 5 ngày
46    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

84 14 lần
12 13 lần
25    13 lần
69 13 lần
90 13 lần
27 12 lần
32 12 lần
39 12 lần
49    12 lần
62 12 lần
73 12 lần
76    12 lần
98 12 lần
09 11 lần
14 11 lần
22 11 lần
33 11 lần
80 11 lần
92    11 lần
96 11 lần
02 10 lần
06 10 lần
08 10 lần
17 10 lần
18    10 lần
34 10 lần
46 10 lần
72    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 10 đã 28 ngày chưa ra, cực đại là 35 ngày (từ 17/07/2007 đến 20/08/2007)

Cặp số 29 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 22 ngày (từ 19/09/2009 đến 10/10/2009)

Đặc biệt lâu chưa ra:

55 450 ngày
69    436 ngày
59 435 ngày
45 419 ngày
72 356 ngày
14 354 ngày
95 276 ngày
47    275 ngày
88 262 ngày
80 257 ngày
15 255 ngày
64 225 ngày
97 218 ngày
19    207 ngày
56 199 ngày
41 194 ngày
40 167 ngày
11    164 ngày
37 154 ngày
13 153 ngày
54 147 ngày
63 145 ngày
27 144 ngày
82 143 ngày
58    135 ngày
10 134 ngày
46    128 ngày
02 125 ngày