THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 06/01/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

10 29 ngày
07 13 ngày
58 10 ngày
43    9 ngày
45 9 ngày
57 9 ngày
89    9 ngày
22 8 ngày
25 8 ngày
34 8 ngày
44 8 ngày
56 8 ngày
64 8 ngày
78    8 ngày
86 8 ngày
99 8 ngày
31 7 ngày
40 7 ngày
02 6 ngày
05    6 ngày
16    6 ngày
20 6 ngày
00 5 ngày
15 5 ngày
42 5 ngày
50 5 ngày
55    5 ngày
62 5 ngày
79 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

84 14 lần
90 14 lần
25    13 lần
49 13 lần
69 13 lần
76 13 lần
12 12 lần
14 12 lần
39    12 lần
62 12 lần
73 12 lần
92    12 lần
98 12 lần
18 11 lần
22 11 lần
27 11 lần
32 11 lần
33 11 lần
46    11 lần
72 11 lần
80 11 lần
96 11 lần
06 10 lần
09 10 lần
17    10 lần
30 10 lần
34 10 lần
38    10 lần
60 10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 10 đã 29 ngày chưa ra, cực đại là 35 ngày (từ 17/07/2007 đến 20/08/2007)

Đặc biệt lâu chưa ra:

55 451 ngày
69    437 ngày
59 436 ngày
45 420 ngày
72 357 ngày
14 355 ngày
95 277 ngày
47 276 ngày
88    263 ngày
80 258 ngày
15 256 ngày
64    226 ngày
97 219 ngày
19 208 ngày
56 200 ngày
41 195 ngày
40 168 ngày
11    165 ngày
37 155 ngày
13 154 ngày
54 148 ngày
63 146 ngày
27 145 ngày
82 144 ngày
58    136 ngày
10 135 ngày
46 129 ngày
02    126 ngày
20 125 ngày