THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 10/01/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

10 33 ngày
45    13 ngày
22 12 ngày
25 12 ngày
86 12 ngày
99 12 ngày
31 11 ngày
40 11 ngày
16    10 ngày
50 9 ngày
17 8 ngày
09 7 ngày
13 7 ngày
71 7 ngày
83    7 ngày
06    6 ngày
12 6 ngày
32 6 ngày
35 6 ngày
94 6 ngày
11 5 ngày
48 5 ngày
53 5 ngày
54 5 ngày
59    5 ngày
63    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

69 14 lần
76 14 lần
90 14 lần
80    13 lần
84 13 lần
27 12 lần
30 12 lần
39 12 lần
52 12 lần
62    12 lần
73    12 lần
75 12 lần
98 12 lần
23 11 lần
33 11 lần
38 11 lần
82 11 lần
92    11 lần
02 10 lần
09 10 lần
12 10 lần
14 10 lần
15 10 lần
22    10 lần
25 10 lần
28 10 lần
46 10 lần
49 10 lần
60 10 lần
66    10 lần
72 10 lần
96    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 10 đã 33 ngày chưa ra, cực đại là 35 ngày (từ 17/07/2007 đến 20/08/2007)

Đặc biệt lâu chưa ra:

55 455 ngày
69 441 ngày
59 440 ngày
45    424 ngày
72 361 ngày
14 359 ngày
95    281 ngày
47 280 ngày
88 267 ngày
80 262 ngày
15 260 ngày
64 230 ngày
97    223 ngày
19 212 ngày
41 199 ngày
40 172 ngày
11 169 ngày
37 159 ngày
13 158 ngày
54    152 ngày
63 150 ngày
27 149 ngày
82 148 ngày
58 140 ngày
10    139 ngày
46 133 ngày
02 130 ngày
29    128 ngày