THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 11/01/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

45 14 ngày
25 13 ngày
86 13 ngày
99 13 ngày
16    11 ngày
50 10 ngày
17 9 ngày
09 8 ngày
13 8 ngày
71    8 ngày
83    8 ngày
12 7 ngày
35 7 ngày
94 7 ngày
11 6 ngày
48 6 ngày
53    6 ngày
54 6 ngày
59 6 ngày
01 5 ngày
18 5 ngày
36 5 ngày
92    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

69 14 lần
80 14 lần
90    14 lần
27 13 lần
75 13 lần
76 13 lần
84 13 lần
30 12 lần
52    12 lần
73 12 lần
98 12 lần
22    11 lần
33 11 lần
38 11 lần
46 11 lần
49 11 lần
62 11 lần
82 11 lần
92    11 lần
02 10 lần
06 10 lần
09 10 lần
14 10 lần
15 10 lần
25    10 lần
60    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 45 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 34 ngày (từ 13/01/2013 đến 19/02/2013)

Cặp số 25 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 05/02/2013 đến 04/03/2013) 

Cặp số 86 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 09/11/2016 đến 06/12/2016) 

Cặp số 99 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 20 ngày (từ 24/05/2016 đến 12/06/2016) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

55 456 ngày
69 442 ngày
59    441 ngày
45 425 ngày
72 362 ngày
14 360 ngày
95 282 ngày
47 281 ngày
88 268 ngày
80    263 ngày
15 261 ngày
64    231 ngày
97 224 ngày
19 213 ngày
41 200 ngày
11 170 ngày
37 160 ngày
13    159 ngày
54 153 ngày
63 151 ngày
27 150 ngày
82 149 ngày
58 141 ngày
10 140 ngày
46    134 ngày
02 131 ngày
29    129 ngày