THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 16/12/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

04    22 ngày
63 20 ngày
59 15 ngày
85 14 ngày
47 11 ngày
15 10 ngày
11 9 ngày
67 9 ngày
81 9 ngày
94    9 ngày
10    8 ngày
17 8 ngày
60 8 ngày
01 6 ngày
05 6 ngày
07 6 ngày
16    6 ngày
18 6 ngày
24 6 ngày
26 6 ngày
37 6 ngày
32 5 ngày
51    5 ngày
54 5 ngày
74 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

08 14 lần
22 14 lần
23    14 lần
27 14 lần
46 14 lần
75 14 lần
84 14 lần
78 13 lần
91 13 lần
10    12 lần
34    12 lần
39 12 lần
45 12 lần
48 12 lần
00 11 lần
11 11 lần
25    11 lần
33 11 lần
62 11 lần
67 11 lần
70 11 lần
72 11 lần
76 11 lần
97    11 lần
14 10 lần
20 10 lần
32 10 lần
44 10 lần
66 10 lần
69    10 lần
89 10 lần
92 10 lần
99    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 04 đã 22 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 11/06/2007 đến 04/07/2007)

Cặp số 63 đã 20 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 06/09/2013 đến 01/10/2013) 

Cặp số 59 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 23/04/2008 đến 16/05/2008)

Đặc biệt lâu chưa ra:

55 430 ngày
69 416 ngày
59 415 ngày
45 399 ngày
72    336 ngày
14    334 ngày
85 283 ngày
95 256 ngày
47 255 ngày
88 242 ngày
80 237 ngày
15 235 ngày
22 221 ngày
64 205 ngày
97    198 ngày
19 187 ngày
56 179 ngày
41 174 ngày
40 147 ngày
11    144 ngày
37 134 ngày
13    133 ngày
03 129 ngày
54 127 ngày
63 125 ngày