THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 18/11/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

58 15 ngày
28 14 ngày
96    13 ngày
12 12 ngày
37 12 ngày
31 10 ngày
75 10 ngày
70    9 ngày
86 9 ngày
18 8 ngày
27 8 ngày
00 7 ngày
50 7 ngày
73 7 ngày
82    7 ngày
15 6 ngày
16 6 ngày
26 6 ngày
62    6 ngày
68 6 ngày
71 6 ngày
74 6 ngày
81 6 ngày
85 6 ngày
88    6 ngày
17    5 ngày
19 5 ngày
23 5 ngày
30 5 ngày
32 5 ngày
41 5 ngày
42    5 ngày
45 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

05    16 lần
33 16 lần
52 15 lần
47 13 lần
91 13 lần
19 12 lần
26    12 lần
90 12 lần
01 11 lần
25 11 lần
49 11 lần
03 10 lần
04 10 lần
07    10 lần
08 10 lần
10 10 lần
17 10 lần
30 10 lần
34 10 lần
53    10 lần
54 10 lần
59 10 lần
61    10 lần
63 10 lần
71 10 lần
72 10 lần
73 10 lần
77 10 lần
79 10 lần
83    10 lần
93    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 58 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 08/05/2010 đến 06/06/2010)

Cặp số 28 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 16/07/2015 đến 14/08/2015) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

55 402 ngày
69    388 ngày
59 387 ngày
45 371 ngày
60 331 ngày
68 329 ngày
72 308 ngày
14    306 ngày
76 267 ngày
85 255 ngày
95 228 ngày
47 227 ngày
23 222 ngày
88 214 ngày
80    209 ngày
15 207 ngày
25 205 ngày
22    193 ngày
34 185 ngày
64 177 ngày
97 170 ngày
19 159 ngày
93 157 ngày
96 154 ngày
56    151 ngày
41 146 ngày
92    134 ngày

Xem thêm