THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 21/12/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

04 27 ngày
63 25 ngày
85 19 ngày
47    16 ngày
94 14 ngày
10 13 ngày
24    11 ngày
26 11 ngày
20 9 ngày
68 8 ngày
87 8 ngày
03 7 ngày
45    7 ngày
93 7 ngày
23 6 ngày
65 6 ngày
89 6 ngày
21 5 ngày
39 5 ngày
75    5 ngày
77 5 ngày
78 5 ngày
82    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

46    18 lần
22 15 lần
27 15 lần
23 13 lần
84 13 lần
14 12 lần
25 12 lần
32 12 lần
34 12 lần
66    12 lần
69 12 lần
75    12 lần
08 11 lần
11 11 lần
45 11 lần
67 11 lần
70 11 lần
72    11 lần
78 11 lần
91 11 lần
92 11 lần
00 10 lần
01 10 lần
06 10 lần
39    10 lần
48    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 04 đã 27 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 11/06/2007 đến 04/07/2007) 

Cặp số 63 đã 25 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 06/09/2013 đến 01/10/2013) 

Cặp số 85 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 17/02/2014 đến 13/03/2014)

Cặp số 47 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 09/09/2013 đến 05/10/2013)

Đặc biệt lâu chưa ra:

55 435 ngày
69    421 ngày
59 420 ngày
45 404 ngày
72 341 ngày
14 339 ngày
85 288 ngày
95 261 ngày
47 260 ngày
88    247 ngày
80 242 ngày
15 240 ngày
64 210 ngày
97    203 ngày
19 192 ngày
56 184 ngày
41    179 ngày
40 152 ngày
11 149 ngày
37 139 ngày
13 138 ngày
03 134 ngày
54 132 ngày
63 130 ngày
27    129 ngày
82 128 ngày
84    127 ngày
57 125 ngày