THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 22/12/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

04 28 ngày
63    26 ngày
85 20 ngày
47 17 ngày
94 15 ngày
10 14 ngày
24 12 ngày
26    12 ngày
20 10 ngày
68 9 ngày
87    9 ngày
03 8 ngày
23 7 ngày
65 7 ngày
89 7 ngày
21 6 ngày
39    6 ngày
75 6 ngày
01 5 ngày
34 5 ngày
56 5 ngày
58 5 ngày
83 5 ngày
96    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

22 18 lần
46 18 lần
27 14 lần
23 13 lần
84    13 lần
14 12 lần
25 12 lần
32 12 lần
34    12 lần
45 12 lần
66    12 lần
00 11 lần
06 11 lần
08 11 lần
11 11 lần
67 11 lần
69 11 lần
72 11 lần
78    11 lần
91 11 lần
92 11 lần
01 10 lần
02 10 lần
18 10 lần
48    10 lần
70 10 lần
73 10 lần
75 10 lần
76    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 04 đã 28 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 11/06/2007 đến 04/07/2007)

Cặp số 63 đã 26 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 06/09/2013 đến 01/10/2013)

Cặp số 85 đã 20 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 17/02/2014 đến 13/03/2014)

Cặp số 47 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 09/09/2013 đến 05/10/2013)

Cặp số 94 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 32 ngày (từ 08/07/2011 đến 08/08/2011)

Đặc biệt lâu chưa ra:

55 436 ngày
69 422 ngày
59 421 ngày
45 405 ngày
72    342 ngày
14 340 ngày
85 289 ngày
95 262 ngày
47 261 ngày
88    248 ngày
80 243 ngày
15    241 ngày
64 211 ngày
97 204 ngày
19 193 ngày
56 185 ngày
41 180 ngày
40 153 ngày
11 150 ngày
37    140 ngày
13 139 ngày
03 135 ngày
54 133 ngày
63 131 ngày
27    130 ngày
82 129 ngày
84    128 ngày
57 126 ngày