THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 25/12/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

04 31 ngày
47 20 ngày
94 18 ngày
10    17 ngày
24 15 ngày
20 13 ngày
03 11 ngày
65    10 ngày
21 9 ngày
16 7 ngày
27 7 ngày
32 7 ngày
41 7 ngày
97 7 ngày
11    6 ngày
12 6 ngày
17 6 ngày
37 6 ngày
48    6 ngày
61 6 ngày
19 5 ngày
36 5 ngày
42 5 ngày
50 5 ngày
55    5 ngày
66    5 ngày
71 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

22    18 lần
46 17 lần
14 13 lần
25 13 lần
08 12 lần
09 12 lần
27 12 lần
32 12 lần
34 12 lần
66    12 lần
84 12 lần
01 11 lần
02 11 lần
18    11 lần
30 11 lần
67 11 lần
69 11 lần
73    11 lần
92 11 lần
00 10 lần
23 10 lần
48 10 lần
62 10 lần
72    10 lần
75 10 lần
91    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 04 đã 31 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 11/06/2007 đến 04/07/2007) 

Cặp số 47 đã 20 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 09/09/2013 đến 05/10/2013) 

Cặp số 94 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 32 ngày (từ 08/07/2011 đến 08/08/2011)

Cặp số 10 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 35 ngày (từ 17/07/2007 đến 20/08/2007)

Cặp số 24 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 02/05/2015 đến 26/05/2015) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

55 439 ngày
69 425 ngày
59 424 ngày
45    408 ngày
72 345 ngày
14 343 ngày
85 292 ngày
95 265 ngày
47 264 ngày
88    251 ngày
80 246 ngày
15 244 ngày
64 214 ngày
97 207 ngày
19    196 ngày
56 188 ngày
41 183 ngày
40    156 ngày
11 153 ngày
37 143 ngày
13 142 ngày
03 138 ngày
54 136 ngày
63 134 ngày
27    133 ngày
82    132 ngày
57 129 ngày