THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 26/12/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

04 32 ngày
47 21 ngày
10 18 ngày
24 16 ngày
03    12 ngày
21    10 ngày
27 8 ngày
32 8 ngày
41 8 ngày
97 8 ngày
11 7 ngày
12    7 ngày
17 7 ngày
37 7 ngày
48 7 ngày
61 7 ngày
19 6 ngày
36 6 ngày
42    6 ngày
50 6 ngày
66 6 ngày
71 6 ngày
05 5 ngày
29 5 ngày
70    5 ngày
74    5 ngày
88 5 ngày
90 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

22 17 lần
46 17 lần
25    15 lần
14 14 lần
08 12 lần
09 12 lần
32 12 lần
34 12 lần
66    12 lần
84 12 lần
01 11 lần
02 11 lần
06 11 lần
18 11 lần
23    11 lần
27 11 lần
30 11 lần
69    11 lần
72 11 lần
73 11 lần
92 11 lần
00 10 lần
43 10 lần
48 10 lần
62    10 lần
75 10 lần
76 10 lần
78 10 lần
91    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 04 đã 32 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 11/06/2007 đến 04/07/2007)

Cặp số 47 đã 21 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 09/09/2013 đến 05/10/2013)

Cặp số 10 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 35 ngày (từ 17/07/2007 đến 20/08/2007)

Cặp số 24 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 02/05/2015 đến 26/05/2015) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

55 440 ngày
69 426 ngày
59 425 ngày
45 409 ngày
72    346 ngày
14 344 ngày
85 293 ngày
95 266 ngày
47 265 ngày
88    252 ngày
80 247 ngày
15 245 ngày
64    215 ngày
97 208 ngày
19 197 ngày
56 189 ngày
41 184 ngày
40 157 ngày
11    154 ngày
37 144 ngày
13 143 ngày
03 139 ngày
54 137 ngày
63 135 ngày
27    134 ngày
82    133 ngày
58 125 ngày