THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 27/12/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

04 33 ngày
47 22 ngày
10 19 ngày
24    17 ngày
03 13 ngày
21 11 ngày
27    9 ngày
32 9 ngày
41 9 ngày
97 9 ngày
11 8 ngày
12 8 ngày
17    8 ngày
37 8 ngày
48 8 ngày
61 8 ngày
36 7 ngày
42 7 ngày
50 7 ngày
66    7 ngày
71 7 ngày
05 6 ngày
29 6 ngày
70 6 ngày
74    6 ngày
88    6 ngày
00 5 ngày
77 5 ngày
79 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

22    17 lần
46 17 lần
25 16 lần
14 14 lần
84 13 lần
18 12 lần
23 12 lần
66    12 lần
92 12 lần
01 11 lần
06 11 lần
08 11 lần
27 11 lần
32    11 lần
34 11 lần
69 11 lần
72 11 lần
73 11 lần
76 11 lần
91    11 lần
00    10 lần
02 10 lần
09 10 lần
30 10 lần
35 10 lần
39 10 lần
40 10 lần
43 10 lần
48 10 lần
49    10 lần
57 10 lần
62    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 04 đã 33 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 11/06/2007 đến 04/07/2007)

Cặp số 47 đã 22 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 09/09/2013 đến 05/10/2013)

Cặp số 10 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 35 ngày (từ 17/07/2007 đến 20/08/2007)

Cặp số 24 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 02/05/2015 đến 26/05/2015) 

55 441 ngày
69 427 ngày
59 426 ngày
45    410 ngày
72 347 ngày
14 345 ngày
85    294 ngày
95 267 ngày
47 266 ngày
88 253 ngày
80 248 ngày
15 246 ngày
64    216 ngày
97 209 ngày
19 198 ngày
56 190 ngày
41 185 ngày
40 158 ngày
11 155 ngày
37    145 ngày
13 144 ngày
03 140 ngày
54 138 ngày
63 136 ngày
27    135 ngày
82 134 ngày
58    126 ngày
10 125 ngày