THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 28/12/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

04 34 ngày
47    23 ngày
10 20 ngày
24 18 ngày
03 14 ngày
21 12 ngày
27    10 ngày
32 10 ngày
97 10 ngày
11 9 ngày
17 9 ngày
37 9 ngày
48    9 ngày
61 9 ngày
36 8 ngày
50 8 ngày
66 8 ngày
29 7 ngày
70 7 ngày
74    7 ngày
00 6 ngày
77 6 ngày
79    6 ngày
13 5 ngày
28 5 ngày
82 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

22    16 lần
25 15 lần
46 15 lần
14 14 lần
84 13 lần
18 12 lần
23 12 lần
34    12 lần
57 12 lần
69 12 lần
72 12 lần
01 11 lần
06 11 lần
08    11 lần
27 11 lần
32 11 lần
43    11 lần
49 11 lần
73 11 lần
76 11 lần
91 11 lần
00 10 lần
02 10 lần
09    10 lần
38 10 lần
39 10 lần
40 10 lần
45 10 lần
48 10 lần
62    10 lần
66 10 lần
67 10 lần
75 10 lần
80    10 lần
92 10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 04 đã 34 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 11/06/2007 đến 04/07/2007)

Cặp số 47 đã 23 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 09/09/2013 đến 05/10/2013)

Cặp số 10 đã 20 ngày chưa ra, cực đại là 35 ngày (từ 17/07/2007 đến 20/08/2007) 

Cặp số 24 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 02/05/2015 đến 26/05/2015)

Đặc biệt lâu chưa ra:

55 442 ngày
69 428 ngày
59 427 ngày
45 411 ngày
72 348 ngày
14    346 ngày
85 295 ngày
95 268 ngày
47 267 ngày
88 254 ngày
80 249 ngày
15 247 ngày
64 217 ngày
97 210 ngày
19    199 ngày
56 191 ngày
41    186 ngày
40 159 ngày
11 156 ngày
37 146 ngày
13 145 ngày
03 141 ngày
54 139 ngày
63 137 ngày
27    136 ngày
82 135 ngày
58    127 ngày
10 126 ngày