THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 29/12/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

47 24 ngày
10 21 ngày
24 19 ngày
03    15 ngày
21 13 ngày
27 11 ngày
97    11 ngày
11 10 ngày
37 10 ngày
48 10 ngày
36 9 ngày
50    9 ngày
66 9 ngày
29 8 ngày
70 8 ngày
74 8 ngày
77 7 ngày
79 7 ngày
13    6 ngày
28 6 ngày
82 6 ngày
07 5 ngày
59 5 ngày
73 5 ngày
98    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

25 17 lần
22 15 lần
14 14 lần
46 14 lần
34    13 lần
72 13 lần
84 13 lần
18 12 lần
32    12 lần
69 12 lần
00 11 lần
08 11 lần
23 11 lần
49 11 lần
57    11 lần
73    11 lần
76 11 lần
91 11 lần
01 10 lần
02 10 lần
06 10 lần
09    10 lần
27 10 lần
38 10 lần
39 10 lần
40 10 lần
43 10 lần
45    10 lần
48 10 lần
60 10 lần
61 10 lần
62 10 lần
66 10 lần
75 10 lần
80    10 lần
92    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 47 đã 24 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 09/09/2013 đến 05/10/2013)

Cặp số 10 đã 21 ngày chưa ra, cực đại là 35 ngày (từ 17/07/2007 đến 20/08/2007)

Cặp số 24 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 02/05/2015 đến 26/05/2015)

Cặp số 03 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 23/05/2012 đến 18/06/2012)

Đặc biệt lâu chưa ra:

55 443 ngày
69    429 ngày
59 428 ngày
45 412 ngày
72 349 ngày
14 347 ngày
85 296 ngày
95    269 ngày
47 268 ngày
88 255 ngày
80 250 ngày
15 248 ngày
64 218 ngày
97    211 ngày
19 200 ngày
56 192 ngày
41 187 ngày
40    160 ngày
11 157 ngày
37 147 ngày
13 146 ngày
03 142 ngày
54 140 ngày
63 138 ngày
27    137 ngày
82 136 ngày
58    128 ngày
10 127 ngày