THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 30/12/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

47 25 ngày
10 22 ngày
03 16 ngày
21 14 ngày
27    12 ngày
48 11 ngày
36 10 ngày
66 10 ngày
29 9 ngày
70    9 ngày
74    9 ngày
77 8 ngày
79 8 ngày
13 7 ngày
07 6 ngày
59 6 ngày
30    5 ngày
46 5 ngày
52 5 ngày
63 5 ngày
95    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

25    16 lần
46 14 lần
14 13 lần
22 13 lần
72 13 lần
84 13 lần
18 12 lần
32 12 lần
34 12 lần
69    12 lần
76    12 lần
02 11 lần
08 11 lần
09 11 lần
23 11 lần
39 11 lần
40    11 lần
49 11 lần
57 11 lần
62 11 lần
92 11 lần
00 10 lần
01    10 lần
27 10 lần
38 10 lần
43 10 lần
45 10 lần
48 10 lần
60 10 lần
61    10 lần
66 10 lần
73 10 lần
80    10 lần
91 10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 47 đã 25 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 09/09/2013 đến 05/10/2013)

Cặp số 10 đã 22 ngày chưa ra, cực đại là 35 ngày (từ 17/07/2007 đến 20/08/2007) 

Cặp số 03 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 23/05/2012 đến 18/06/2012)

Đặc biệt lâu chưa ra:

55 444 ngày
69 430 ngày
59    429 ngày
45 413 ngày
72 350 ngày
14 348 ngày
85 297 ngày
95 270 ngày
47 269 ngày
88    256 ngày
80 251 ngày
15 249 ngày
64 219 ngày
97    212 ngày
19 201 ngày
56 193 ngày
41 188 ngày
40 161 ngày
11 158 ngày
37    148 ngày
13 147 ngày
03 143 ngày
54 141 ngày
63    139 ngày
27 138 ngày
82    137 ngày
58 129 ngày
10 128 ngày