THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 11/12/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

62 15 ngày
07 11 ngày
38    11 ngày
47 11 ngày
58 11 ngày
93 11 ngày
82 10 ngày
05 9 ngày
43    9 ngày
03 8 ngày
29 8 ngày
34    7 ngày
46 7 ngày
14 6 ngày
18 6 ngày
50 6 ngày
60 6 ngày
70    6 ngày
88 6 ngày
10 5 ngày
49 5 ngày
56 5 ngày
63 5 ngày
91 5 ngày
96    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

19    15 lần
97 14 lần
13 13 lần
30 13 lần
55 13 lần
61 13 lần
86 13 lần
09    12 lần
33 12 lần
56 12 lần
59 12 lần
80 12 lần
20 11 lần
57    11 lần
70 11 lần
84 11 lần
87 11 lần
21 10 lần
23 10 lần
25    10 lần
26 10 lần
37 10 lần
68 10 lần
75 10 lần
91    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 62 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 25/07/2017 đến 21/08/2017)

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 461 ngày
06 414 ngày
26 402 ngày
42    398 ngày
18 351 ngày
51 339 ngày
17 281 ngày
00 269 ngày
58 258 ngày
14    254 ngày
35 253 ngày
45 239 ngày
84 230 ngày
74 220 ngày
29    219 ngày
36 191 ngày
76 175 ngày
21 162 ngày
94 156 ngày
10    152 ngày
88 146 ngày
20 140 ngày
67 137 ngày
47 132 ngày
13    129 ngày