THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 22/11/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

96 23 ngày
83 13 ngày
18 10 ngày
74 10 ngày
40    9 ngày
65    9 ngày
11 8 ngày
34 8 ngày
35 8 ngày
04 7 ngày
84 7 ngày
01 6 ngày
07 6 ngày
36    6 ngày
54 6 ngày
75 6 ngày
76 6 ngày
77 6 ngày
90 6 ngày
93    6 ngày
17 5 ngày
31 5 ngày
59 5 ngày
71 5 ngày
73    5 ngày
80    5 ngày
81 5 ngày
87 5 ngày
99 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

62    15 lần
27 14 lần
55 14 lần
98 14 lần
25 13 lần
47 13 lần
85    13 lần
00 12 lần
13 12 lần
23 12 lần
30 12 lần
97 12 lần
02    11 lần
20 11 lần
24 11 lần
41 11 lần
53 11 lần
64 11 lần
70 11 lần
72    11 lần
80 11 lần
10 10 lần
16 10 lần
43 10 lần
65    10 lần
66 10 lần
69    10 lần
91 10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 96 đã 23 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 26/05/2015 đến 22/06/2015) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 442 ngày
06 395 ngày
26 383 ngày
42 379 ngày
18    332 ngày
51 320 ngày
17 262 ngày
00    250 ngày
75 244 ngày
58 239 ngày
14 235 ngày
35 234 ngày
11 222 ngày
45 220 ngày
05    212 ngày
84 211 ngày
74 201 ngày
29 200 ngày
62    195 ngày
36 172 ngày
76 156 ngày
78 152 ngày
21 143 ngày
94 137 ngày
10    133 ngày
88    127 ngày