THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 18/06/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

26 23 ngày
68 20 ngày
14    14 ngày
05 12 ngày
24 10 ngày
13 9 ngày
40 9 ngày
07 8 ngày
77 8 ngày
17    7 ngày
28 7 ngày
47 7 ngày
69 7 ngày
16    6 ngày
20 6 ngày
49 6 ngày
51 6 ngày
53 6 ngày
78 6 ngày
92    6 ngày
74    5 ngày
86 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

80 15 lần
93 15 lần
25    14 lần
38 14 lần
54 14 lần
85 14 lần
02 13 lần
62 13 lần
75    13 lần
89 13 lần
10 12 lần
21    12 lần
37 12 lần
48 12 lần
50 12 lần
84 12 lần
87 12 lần
94    12 lần
06 11 lần
07 11 lần
15 11 lần
35 11 lần
45 11 lần
66 11 lần
76     11 lần
17 10 lần
41 10 lần
77    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 26 đã 23 ngày chưa ra, cực đại là 20 ngày (từ 18/04/2013 đến 07/05/2013) 

Cặp số 68 đã 20 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 02/05/2009 đến 28/05/2009)

Đặc biệt lâu chưa ra:

88     422 ngày
64 385 ngày
97 378 ngày
37 314 ngày
27 304 ngày
82 303 ngày
02    285 ngày
12 276 ngày
53 239 ngày
06 238 ngày
26 226 ngày
42 222 ngày
73    215 ngày
68 207 ngày
93 204 ngày
83 188 ngày
79 183 ngày
78 180 ngày
18 175 ngày
57    170 ngày
25 169 ngày
51 163 ngày
56 157 ngày
90 153 ngày
34    151 ngày
72 141 ngày
89 140 ngày
96 139 ngày
03 137 ngày
47    125 ngày