THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 26/11/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

83 17 ngày
65 13 ngày
11    12 ngày
17 9 ngày
99 9 ngày
29 8 ngày
58 8 ngày
92 8 ngày
06    7 ngày
44 7 ngày
15    6 ngày
20 6 ngày
39 6 ngày
00 5 ngày
10 5 ngày
12 5 ngày
21 5 ngày
49 5 ngày
60    5 ngày
79 5 ngày
85    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

98 15 lần
30    14 lần
47 14 lần
55 14 lần
27 13 lần
23 12 lần
25    12 lần
43 12 lần
62 12 lần
02 11 lần
24 11 lần
41 11 lần
80 11 lần
00    10 lần
13 10 lần
16 10 lần
19 10 lần
20 10 lần
28 10 lần
59    10 lần
72 10 lần
84 10 lần
86 10 lần
91 10 lần
97    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 83 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 07/07/2016 đến 02/08/2016) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 446 ngày
06    399 ngày
26 387 ngày
42 383 ngày
18 336 ngày
51 324 ngày
17 266 ngày
00 254 ngày
75    248 ngày
58 243 ngày
14 239 ngày
35 238 ngày
11 226 ngày
45 224 ngày
05    216 ngày
84 215 ngày
74 205 ngày
29 204 ngày
36 176 ngày
76    160 ngày
78 156 ngày
21 147 ngày
94 141 ngày
10 137 ngày
88    131 ngày
20    125 ngày