THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 01/12/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

65 18 ngày
92    13 ngày
06 12 ngày
10 10 ngày
21 10 ngày
49 10 ngày
60    10 ngày
32 9 ngày
53 9 ngày
66 9 ngày
69 9 ngày
02 8 ngày
24    8 ngày
16 7 ngày
67 7 ngày
72    7 ngày
23 6 ngày
36 6 ngày
90 6 ngày
26 5 ngày
48 5 ngày
62 5 ngày
88 5 ngày
89 5 ngày
96    5 ngày
98    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

55 15 lần
30 14 lần
47 14 lần
98    14 lần
80 12 lần
86   12 lần
05 11 lần
19 11 lần
20 11 lần
25 11 lần
27 11 lần
28 11 lần
33 11 lần
41 11 lần
52      11 lần
59    11 lần
62 11 lần
75 11 lần
84 11 lần
95 11 lần
97 11 lần
09 10 lần
13 10 lần
23 10 lần
56    10 lần
61 10 lần
68 10 lần
82    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 65 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 07/05/2017 đến 04/06/2017) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

02    451 ngày
06 404 ngày
26 392 ngày
42 388 ngày
18 341 ngày
51 329 ngày
17 271 ngày
00    259 ngày
58 248 ngày
14 244 ngày
35 243 ngày
45 229 ngày
84 220 ngày
74 210 ngày
29    209 ngày
36 181 ngày
76 165 ngày
78 161 ngày
21 152 ngày
94    146 ngày
10 142 ngày
88 136 ngày
20 130 ngày
64    128 ngày
67 127 ngày