THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 03/10/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

78 30 ngày
53 17 ngày
81 14 ngày
69 13 ngày
15    11 ngày
08    10 ngày
49 10 ngày
60 9 ngày
73 9 ngày
23 8 ngày
04 7 ngày
54 7 ngày
67 7 ngày
14 6 ngày
27    6 ngày
30 6 ngày
58    6 ngày
75 6 ngày
79 6 ngày
88 6 ngày
95 6 ngày
41 5 ngày
45 5 ngày
50 5 ngày
56    5 ngày
64    5 ngày
80 5 ngày
97 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

99 17 lần
22 15 lần
01 14 lần
74 14 lần
90    14 lần
28    13 lần
95 13 lần
14 12 lần
30 12 lần
98 12 lần
07 11 lần
11    11 lần
16 11 lần
31 11 lần
40 11 lần
60 11 lần
62 11 lần
72 11 lần
77    11 lần
96 11 lần
05 10 lần
12 10 lần
13 10 lần
15 10 lần
19    10 lần
35 10 lần
43 10 lần
55    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 78 đã 30 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 04/08/2009 đến 29/08/2009) 

Cặp số 53 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 09/08/2014 đến 31/08/2014) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 392 ngày
53 346 ngày
06 345 ngày
26 333 ngày
42    329 ngày
18 282 ngày
51 270 ngày
90 260 ngày
04    219 ngày
17 212 ngày
38 205 ngày
41 201 ngày
00 200 ngày
91 199 ngày
75    194 ngày
50 193 ngày
32 192 ngày
58    189 ngày
28 186 ngày
14 185 ngày
35 184 ngày
11 172 ngày
45 170 ngày
22 168 ngày
05    162 ngày
84 161 ngày
74 151 ngày
29    150 ngày
62 145 ngày