THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 04/10/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

78 31 ngày
81 15 ngày
69    14 ngày
15 12 ngày
08 11 ngày
49 11 ngày
60    10 ngày
73 10 ngày
23 9 ngày
14 7 ngày
27 7 ngày
58 7 ngày
75 7 ngày
79 7 ngày
88      7 ngày
95    7 ngày
41 6 ngày
45 6 ngày
56 6 ngày
64 6 ngày
80 6 ngày
97 6 ngày
10 5 ngày
21 5 ngày
59    5 ngày
71    5 ngày
84 5 ngày
87 5 ngày
96 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

99    15 lần
01 14 lần
74 14 lần
90 14 lần
22 13 lần
30 13 lần
95    13 lần
28 12 lần
72 12 lần
07 11 lần
13 11 lần
14 11 lần
16    11 lần
43 11 lần
55 11 lần
60 11 lần
62 11 lần
77 11 lần
96 11 lần
05    10 lần
11    10 lần
12 10 lần
15 10 lần
19 10 lần
31 10 lần
35 10 lần
40 10 lần
52 10 lần
54 10 lần
67    10 lần
98    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 78 đã 31 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 04/08/2009 đến 29/08/2009)

Cặp số 81 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 12/01/2011 đến 11/02/2011)

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 393 ngày
53 347 ngày
06    346 ngày
26 334 ngày
42 330 ngày
18 283 ngày
51 271 ngày
90 261 ngày
04 220 ngày
17    213 ngày
38    206 ngày
41 202 ngày
00 201 ngày
91 200 ngày
75 195 ngày
50 194 ngày
32    193 ngày
58 190 ngày
28 187 ngày
14 186 ngày
35 185 ngày
11 173 ngày
45 171 ngày
22  169 ngày
05    163 ngày
84 162 ngày
74 152 ngày
29    151 ngày
62 146 ngày