THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 05/10/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

78 32 ngày
69 15 ngày
15    13 ngày
08 12 ngày
49 12 ngày
14    8 ngày
27 8 ngày
58 8 ngày
75 8 ngày
88 8 ngày
41 7 ngày
45 7 ngày
56    7 ngày
64 7 ngày
80 7 ngày
97 7 ngày
10 6 ngày
21 6 ngày
59 6 ngày
87    6 ngày
96 6 ngày
03    5 ngày
76 5 ngày
99 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

90 15 lần
95 15 lần
01 14 lần
99 14 lần
30    13 lần
72    13 lần
74 13 lần
22 12 lần
28 12 lần
77 12 lần
13 11 lần
14 11 lần
16 11 lần
19    11 lần
31 11 lần
35    11 lần
43 11 lần
62 11 lần
96 11 lần
07 10 lần
12 10 lần
15 10 lần
23    10 lần
40 10 lần
46 10 lần
52 10 lần
54 10 lần
55 10 lần
60 10 lần
67    10 lần
98    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 78 đã 32 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 04/08/2009 đến 29/08/2009)

Cặp số 69 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 16/10/2008 đến 12/11/2008) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 394 ngày
53 348 ngày
06 347 ngày
26 335 ngày
42    331 ngày
18    284 ngày
51 272 ngày
90 262 ngày
04 221 ngày
17 214 ngày
38 207 ngày
41    203 ngày
00 202 ngày
91 201 ngày
75 196 ngày
50 195 ngày
32 194 ngày
58 191 ngày
28    188 ngày
14 187 ngày
35 186 ngày
11 174 ngày
45 172 ngày
22 170 ngày
05    164 ngày
84 163 ngày
74 153 ngày
29 152 ngày
62    147 ngày