THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 07/10/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

69 17 ngày
08 14 ngày
14 10 ngày
58 10 ngày
75    10 ngày
88  10 ngày
41 9 ngày
56 9 ngày
64    9 ngày
80 9 ngày
10 8 ngày
59 8 ngày
87 8 ngày
03 7 ngày
99    7 ngày
17    6 ngày
32 6 ngày
39 6 ngày
65 6 ngày
89 6 ngày
36 5 ngày
44 5 ngày
47 5 ngày
68 5 ngày
74    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

90 15 lần
95 15 lần
72 14 lần
01    13 lần
22 13 lần
74    13 lần
99 13 lần
15 12 lần
30 12 lần
31 12 lần
96 12 lần
07 11 lần
13    11 lần
16 11 lần
19 11 lần
28 11 lần
35 11 lần
43 11 lần
46 11 lần
98    11 lần
09    10 lần
12 10 lần
14 10 lần
54 10 lần
55 10 lần
62 10 lần
67 10 lần
73 10 lần
77 10 lần
92    10 lần
93 10 lần
97    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 69 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 16/10/2008 đến 12/11/2008) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 396 ngày
53 350 ngày
06 349 ngày
26 337 ngày
42    333 ngày
18 286 ngày
51    274 ngày
90 264 ngày
04 223 ngày
17 216 ngày
38 209 ngày
41 205 ngày
00 204 ngày
91 203 ngày
75    198 ngày
50    197 ngày
32 196 ngày
58 193 ngày
28 190 ngày
14 189 ngày
35 188 ngày
11 176 ngày
45 174 ngày
22 172 ngày
05    166 ngày
84 165 ngày
74 155 ngày
29 154 ngày
62    149 ngày
36 126 ngày