THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 08/10/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

69 18 ngày
08 15 ngày
14 11 ngày
41 10 ngày
80    10 ngày
10    9 ngày
59 9 ngày
87 9 ngày
03 8 ngày
99 8 ngày
17 7 ngày
32 7 ngày
39 7 ngày
89 7 ngày
36    6 ngày
44 6 ngày
47    6 ngày
68 6 ngày
74 6 ngày
06 5 ngày
11 5 ngày
12 5 ngày
40    5 ngày
57 5 ngày
85 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

90 16 lần
72 15 lần
95 15 lần
01 13 lần
13    12 lần
15     12 lần
22 12 lần
30 12 lần
31 12 lần
96 12 lần
99 12 lần
07 11 lần
19 11 lần
28 11 lần
46    11 lần
55    11 lần
67 11 lần
74 11 lần
97 11 lần
98 11 lần
12 10 lần
14 10 lần
35 10 lần
43 10 lần
54    10 lần
62 10 lần
73 10 lần
77 10 lần
92 10 lần
93    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 69 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 16/10/2008 đến 12/11/2008)

Cặp số 08 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 26/04/2010 đến 22/05/2010) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 397 ngày
53    351 ngày
06 350 ngày
26 338 ngày
42 334 ngày
18 287 ngày
51 275 ngày
90 265 ngày
04 224 ngày
17    217 ngày
38 210 ngày
41    206 ngày
00 205 ngày
91 204 ngày
75 199 ngày
50 198 ngày
32 197 ngày
58 194 ngày
28    191 ngày
14 190 ngày
35 189 ngày
11 177 ngày
45 175 ngày
22 173 ngày
05    167 ngày
84 166 ngày
74 156 ngày
29 155 ngày
62 150 ngày
36    127 ngày