THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 11/10/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

14 14 ngày
80 13 ngày
10 12 ngày
99    11 ngày
17 10 ngày
32 10 ngày
39 10 ngày
89 10 ngày
36 9 ngày
44    9 ngày
06    8 ngày
12 8 ngày
85 8 ngày
34 7 ngày
43 7 ngày
48 7 ngày
53 7 ngày
05 6 ngày
19    6 ngày
35 6 ngày
81 6 ngày
07    5 ngày
27 5 ngày
45 5 ngày
62 5 ngày
63    5 ngày
76 5 ngày
95 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

90 16 lần
95    15 lần
01 14 lần
72 14 lần
13 12 lần
30 12 lần
31 12 lần
54     12 lần
55 12 lần
77 12 lần
92 12 lần
96 12 lần
07 11 lần
40 11 lần
46      11 lần
74 11 lần
97 11 lần
98      11 lần
09 10 lần
12 10 lần
15 10 lần
16 10 lần
22 10 lần
2     4 10 lần
28 10 lần
52 10 lần
66 10 lần
73 10 lần
9     9 10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

  • Cặp số 14 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 04/06/2017 đến 28/06/2017)
  • Cặp số 80 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 05/02/2009 đến 27/02/2009)

(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)

Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:

9 ng

36

5 ng

63

9 ng

44

11 ng

99

7 ng

34

7 ng

43

7 ng

53

6 ng

35

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 400 ngày
53 354 ngày
06 353 ngày
26     341 ngày
42 337 ngày
18 290 ngày
51 278 ngày
90 268 ngày
04     227 ngày
17 220 ngày
38 213 ngày
41 209 ngày
00 208 ngày
91     207 ngày
75 202 ngày
50 201 ngày
32 200 ngày
58 197 ngày
28     194 ngày
14  193 ngày
35 192 ngày
11 180 ngày
45 178 ngày
22 176 ngày
0  5   170 ngày
84 169 ngày
74 159 ngày
29 158 ngày
62     153 ngày
36 130 ngày