THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 19/11/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

96 20 ngày
91    11 ngày
83 10 ngày
52 9 ngày
60 8 ngày
63    8 ngày
82 8 ngày
18 7 ngày
74 7 ngày
27 6 ngày
40 6 ngày
65 6 ngày
85 6 ngày
11 5 ngày
19    5 ngày
34 5 ngày
35 5 ngày
66    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

27    16 lần
55 16 lần
25 15 lần
47 13 lần
62 13 lần
23    12 lần
24 12 lần
59 12 lần
64 12 lần
80 12 lần
85 12 lần
98 12 lần
28 11 lần
65 11 lần
00    10 lần
02    10 lần
10 10 lần
16 10 lần
20 10 lần
30 10 lần
41 10 lần
43 10 lần
53 10 lần
63 10 lần
66    10 lần
72 10 lần
75 10 lần
84    10 lần
97 10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 96 đã 20 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 26/05/2015 đến 22/06/2015) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

0 2   439 ngày
06 392 ngày
26 380 ngày
42 376 ngày
18 329 ngày
51 317 ngày
17 259 ngày
00 247 ngày
75    241 ngày
58 236 ngày
14 232 ngày
35 231 ngày
11 219 ngày
45 217 ngày
05    209 ngày
84 208 ngày
74 198 ngày
29 197 ngày
62 192 ngày
36    169 ngày
76 153 ngày
78 149 ngày
21 140 ngày
94    134 ngày
10 130 ngày