THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 21/11/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

96 22 ngày
83 12 ngày
82    10 ngày
18 9 ngày
74 9 ngày
40 8 ngày
65 8 ngày
11 7 ngày
34    7 ngày
35 7 ngày
66    7 ngày
04 6 ngày
48 6 ngày
84 6 ngày
01 5 ngày
07 5 ngày
36 5 ngày
54 5 ngày
70 5 ngày
75    5 ngày
76    5 ngày
77 5 ngày
90 5 ngày
93 5 ngày
98 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

55 16 lần
25 14 lần
27    14 lần
23 13 lần
47 13 lần
62 13 lần
85 13 lần
00 12 lần
30    12 lần
97 12 lần
98    12 lần
02 11 lần
20 11 lần
24 11 lần
41 11 lần
53 11 lần
64 11 lần
72    11 lần
80 11 lần
10 10 lần
13 10 lần
16 10 lần
28 10 lần
43 10 lần
59    10 lần
65 10 lần
79 10 lần
84    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 96 đã 22 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 26/05/2015 đến 22/06/2015) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

02    441 ngày
06 394 ngày
26 382 ngày
42 378 ngày
18 331 ngày
51 319 ngày
17 261 ngày
00 249 ngày
75 243 ngày
58    238 ngày
14 234 ngày
35 233 ngày
11    221 ngày
45 219 ngày
05 211 ngày
84 210 ngày
74 200 ngày
29 199 ngày
62 194 ngày
36    171 ngày
76 155 ngày
78 151 ngày
21 142 ngày
94    136 ngày
10 132 ngày
88    126 ngày