THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 23/11/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

96 24 ngày
83 14 ngày
18 11 ngày
40 10 ngày
65    10 ngày
11 9 ngày
34 9 ngày
35 9 ngày
04 8 ngày
01    7 ngày
36 7 ngày
75    7 ngày
76 7 ngày
93 7 ngày
17 6 ngày
31    6 ngày
59 6 ngày
71 6 ngày
73 6 ngày
80 6 ngày
81 6 ngày
87 6 ngày
99 6 ngày
16    5 ngày
29 5 ngày
50    5 ngày
58 5 ngày
92 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

55 14 lần
98 14 lần
27 13 lần
30 13 lần
47    13 lần
62    13 lần
85 13 lần
00 12 lần
02 12 lần
13 12 lần
23 12 lần
24 12 lần
25 12 lần
97 12 lần
20    11 lần
41    11 lần
53 11 lần
64 11 lần
70 11 lần
72 11 lần
80 11 lần
16 10 lần
28 10 lần
43 10 lần
63    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 96 đã 24 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 26/05/2015 đến 22/06/2015)

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 443 ngày
06    396 ngày
26 384 ngày
42 380 ngày
18 333 ngày
51 321 ngày
17 263 ngày
00    251 ngày
75 245 ngày
58 240 ngày
14 236 ngày
35 235 ngày
11 223 ngày
45    221 ngày
05 213 ngày
84 212 ngày
74 202 ngày
29 201 ngày
62    196 ngày
36 173 ngày
76 157 ngày
78 153 ngày
21 144 ngày
94    138 ngày
10 134 ngày
88    128 ngày