THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 30/11/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

65 17 ngày
92 12 ngày
06 11 ngày
15 10 ngày
00    9 ngày
10 9 ngày
21 9 ngày
49 9 ngày
60 9 ngày
32    8 ngày
53    8 ngày
66 8 ngày
69 8 ngày
02 7 ngày
24 7 ngày
16 6 ngày
67 6 ngày
72 6 ngày
87 6 ngày
23    5 ngày
31    5 ngày
36 5 ngày
50 5 ngày
90 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

30 15 lần
55    15 lần
47 14 lần
98 14 lần
27 12 lần
86 12 lần
13 11 lần
20 11 lần
23 11 lần
25    11 lần
33    11 lần
52 11 lần
62 11 lần
75 11 lần
80 11 lần
84 11 lần
95 11 lần
09 10 lần
19 10 lần
28    10 lần
41 10 lần
56 10 lần
59 10 lần
61 10 lần
68    10 lần
97    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 65 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 07/05/2017 đến 04/06/2017)

Đặc biệt lâu chưa ra:

02    450 ngày
06 403 ngày
26 391 ngày
42 387 ngày
18 340 ngày
51 328 ngày
17 270 ngày
00 258 ngày
58    247 ngày
14 243 ngày
35 242 ngày
45 228 ngày
84 219 ngày
74 209 ngày
29    208 ngày
36 180 ngày
76 164 ngày
78 160 ngày
21 151 ngày
94    145 ngày
10 141 ngày
88 135 ngày
20 129 ngày
64 127 ngày
67    126 ngày