THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 28/11/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

83 19 ngày
65    15 ngày
99 11 ngày
58 10 ngày
92 10 ngày
06 9 ngày
15 8 ngày
39    8 ngày
00 7 ngày
10 7 ngày
12 7 ngày
21 7 ngày
49 7 ngày
60 7 ngày
85    7 ngày
32    6 ngày
45 6 ngày
53 6 ngày
66 6 ngày
69 6 ngày
97 6 ngày
02 5 ngày
07 5 ngày
24    5 ngày
38 5 ngày
74 5 ngày
77    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

30 15 lần
55 15 lần
98 15 lần
47 14 lần
27    13 lần
19   12 lần
20    12 lần
80 12 lần
95 12 lần
13 11 lần
23 11 lần
25 11 lần
28    11 lần
59 11 lần
62 11 lần
86 11 lần
02 10 lần
16 10 lần
41    10 lần
43 10 lần
52 10 lần
56 10 lần
57 10 lần
84    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 83 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 07/07/2016 đến 02/08/2016) 

Cặp số 65 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 07/05/2017 đến 04/06/2017)

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 448 ngày
06 401 ngày
26 389 ngày
42 385 ngày
18    338 ngày
51 326 ngày
17 268 ngày
00 256 ngày
75 250 ngày
58    245 ngày
14 241 ngày
35 240 ngày
45 226 ngày
05 218 ngày
84    217 ngày
74 207 ngày
29 206 ngày
36 178 ngày
76 162 ngày
78    158 ngày
21 149 ngày
94 143 ngày
10 139 ngày
88 133 ngày
20    127 ngày
64    125 ngày