THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 09/09/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

66 13 ngày
17 12 ngày
24 12 ngày
56 11 ngày
84    11 ngày
15    10 ngày
41 10 ngày
25 9 ngày
92 9 ngày
33 8 ngày
38 8 ngày
02 7 ngày
07 7 ngày
45 7 ngày
71    7 ngày
86 7 ngày
19 6 ngày
51 6 ngày
60    6 ngày
13 5 ngày
29 5 ngày
39 5 ngày
46 5 ngày
62 5 ngày
74    5 ngày
78    5 ngày
91 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

12 14 lần
42 14 lần
85    14 lần
87 14 lần
00 13 lần
06 13 lần
26 13 lần
79 13 lần
09 12 lần
37    12 lần
73 12 lần
81 12 lần
03 11 lần
16    11 lần
27 11 lần
31 11 lần
45 11 lần
55 11 lần
76 11 lần
88    11 lần
94    11 lần
13 10 lần
51 10 lần
54 10 lần
58 10 lần
69 10 lần
70 10 lần
74 10 lần
89 10 lần
96    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 66 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 17/11/2014 đến 15/12/2014)

Cặp số 17 đã 12 ngày chưa ra, cực đại là 21 ngày (từ 11/03/2011 đến 31/03/2011)

Cặp số 24 đã 12 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 02/05/2015 đến 26/05/2015)

Đặc biệt lâu chưa ra:

74 401 ngày
49 379 ngày
08 333 ngày
55 332 ngày
69    318 ngày
59 317 ngày
45 301 ngày
79 263 ngày
60 261 ngày
68    259 ngày
28 251 ngày
72 238 ngày
14    236 ngày
01 221 ngày
76 197 ngày
33 192 ngày
67 190 ngày
85 185 ngày
51 164 ngày
32    160 ngày
95 158 ngày
47 157 ngày
23 152 ngày
36    151 ngày
21 148 ngày
88 144 ngày
80 139 ngày
66 138 ngày
15 137 ngày
25    135 ngày
53    125 ngày

Xem thêm : soi cau lo chuẩn nhất !